Skjeggkre - Skjeggkre sprer seg i rekordi Norge. Er du sikker på at du ikke er rammet? Vi har proffe produkter til privat bruk for å avdekke tilfeller av skjeggkre Utseende. Skjeggkre kan bli opptil 15–19 mm lange. De har lange antenner og tre lange haletråder som er omtrent like lange som kroppen. Farge og kroppsform kan ligne på sølvkre (Lepisma saccharina), men man kan se forskjell på dem ved at skjeggkre blir tydelig større og har karakteristisk behåring, særlig foran på hodet. Skjeggkre er et harmløst insekt som finner veien inn i stadig flere norske hjem. De er aktive om natten og trives best itige miljøer, men kan i motsetning til sølvkre, også klare seg i tørrere miljøer. Skjeggkre er et relativt nytt problem i Norske boliger og problemet ser ut til å være økende. Selv om det fra flere land i Europa rapporteres om et økende problem med skjeggkre finnes det lite kunnskap og forskning på dette området. Skjeggkre.

 • Silverfish Footage

  Silverfish Footage

  Upload date: 25-03-2016
 • Eating silvefish (Lepisma saccharina)

  Eating silvefish (Lepisma saccharina)

  Upload date: 11-05-2017
 • Thysanura / Palmer New Album Preview

  Thysanura / Palmer New AlPreview

  Upload date: 27-11-2013
 • Pryda - Som Sas (Creamfield ID 001)

  Pryda - Som Sas (Creamfield ID 001)

  Upload date: 05-09-2011