Gula Västarna - Gula Västarna är just ”Småfolket” och till detta räknar jag själv också hamnarbetarna som kämpar för sina fackliga rättigheter – väl organiserat till skillnad mot de Gula Västarna. Vi kanske kan tala om en ”havererad” korporativ kapitalism om detta nu inte ligger i själva kapitalismens väsen. Det verkar onekligen som en rörelse mot förändring har börjat med dom sk Gula Västarna. Om detta kan göras fredligt kan det bli en väldigt spännande rörelse för positiv förändring. Gula Västarna har idag genomfört ytterligare en demonstration i Paris och i övriga delar av Frankrike. Vi är nu inne på den 7:e veckan. Folket mot etablissemanget - vem vinner? Vi är nu inne på den 7:e veckan. För nionde veckan i rad demonstrerar Gula västarna och protesterna visar inget tecken på att mattas av. Gula Västarna.

  • BFM - Sügav Rahu - Stemning

    BFM - Sügav Rahu - Stemning

    Upload date: 29-12-2018
  • Lek och allvar

    Lek och allvar

    Upload date: 01-04-2019